OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA:

Kontakt trgovca:

Aman Design j.d.o.o.

Maksimirska 76

10 000 Zagreb, Hrvatska

MBS : 081036572

OIB: 33258785229

Broj telefona: +385 1 203 4187

e-mail: delight@delight.hr

KONTAKT POTROŠAČA

Ime _________________________ Prezime _____________________________  Adresa ___________________________________________________________

Ja_____________________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe __________________________________________, naručene dana________________, primljene dana_______________________.

Datum i mjesto: _____________________________

Ovaj primjerak obrasca možete elektroničkim putem ispuniti i poslati elektroničkim putem na e-mail adresu: delight@delight.hr

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu dostaviti ćemo Vam bez odgađanja elektroničkim putem.